You are here:ਮੁਖ ਪੰਨਾ»ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਲੇਖ਼ਕ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‎‎ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ‎,‎ ਰੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜ਼ ਕਾਲਜ ਜੰਲਧਰ ਵਿਖੇ 7 ਸਾਲ ਪੜਾੳਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੀਗਨ‎,‎ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।